නිෂ්පාදන

  • බ්රෝමයිඩ්

    බ්රෝමයිඩ්

    කැල්සියම් බ්‍රෝමයිඩ් සහ එහි ද්‍රව ව්‍යාප්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් අක්වෙරළ තෙල් කැණීම් නිම කිරීමේ ද්‍රව සහ සිමෙන්ති දියර, වැඩකරන තරල ගුණ සඳහා යොදා ගනී: සුදු ස්ඵටික අංශු හෝ පැච්, ගන්ධ රහිත, රස ලුණු සහ කටුක, නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය 3.353, ද්රවාංකය 730 ℃ (වියෝජනය), තාපාංකය 806-812 ℃, ජලයේ දිය වීමට පහසු, එතනෝල් සහ ඇසිටෝන් වල ද්‍රාව්‍ය, ඊතර් සහ ක්ලෝරෝෆෝම් වල දිය නොවන, කහ පැහැයට හැරීමට වාතයේ දී, ඉතා ප්‍රබල hygroscopicity, උදාසීන ජලීය ද්‍රාවණයක් ඇත.